Gå direkt till textinnehållet

"För att uppfylla gällande lagkrav, funktion och arbetsmiljö så rekommenderar jag verkligen Actas"

Actas samarbete med SSAB startade 2023 i samband med uppgradering av maskinutrustning i stålverk och koksverk. Samarbetet har främst bestått i uppfyllande av lagkrav och CE-märkning av maskiner vid uppgraderingar och nybyggnationer av produktionsanläggningar.

-ACTAS har stor förståelse för att förutsättningar ändras och sker hela tiden. ACTAS har varit snabba på att skapa sig förståelse för problemen och hanterat dessa effektivt. Ledandet av riskanalyser och sättet i att hantera risker och åtgärder på ett rimligt sätt. Vidare har Actas en bra förståelse för hur man når ett mål på alla plan, såväl funktion-, drifts- och underhållsmässigt.

/Jan Andersson , Projektledare SSAB