Gå direkt till textinnehållet

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur ACTAS KONSULT AB (nedan kallat ”Actas Konsult”, ”vi” eller ”oss”) använder personuppgifter som samlas in när du interagerar med vår webbplats eller använder våra tjänster. Actas Konsult är engagerad i att skydda din integritet och personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in är Niklas Bodin, och du kan kontakta honom via e-post: niklas@actas.se. Huvudkontoret för Actas Konsult AB finns på Furunäsvägen 105, 941 52 Piteå.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi på Actas Konsult samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi hanterar dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och för att kommunicera med våra kunder, potentiella kunder, och samhället i ärenden som rör vår verksamhet. Detta kan inkludera:

  • Informera om våra tjänster och erbjudanden.
  • Skicka inbjudningar till evenemang.
  • Skicka nyhetsbrev och annan relevant information.
  • Behandla beställningar och avtal som du ingår med oss.
  • Svara på förfrågningar och frågor som du har.

Vår rättsliga grund för att behandla personuppgifter är huvudsakligen vårt berättigade intresse av att tillhandahålla information och tjänster till våra kunder och samhället. När du ingår avtal med oss eller begär våra tjänster, grundas behandlingen av dina personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtalet och tillhandahålla de tjänster du begärt.

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill avsluta din prenumeration, mottagande av information eller ta bort dina uppgifter från vårt register, är du välkommen att kontakta oss via e-post: niklas@actas.se eller med brev till vår adress på Furunäsvägen 105, 941 52 Piteå.

Delning av personuppgifter

Actas Konsult AB delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke eller om det krävs enligt lag.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ändamålsenliga skäl för detta. När syftet med att lagra dina uppgifter inte längre är relevant, kommer de att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst säga upp fortsatt prenumeration, mottagande av information eller begära borttagning av dina personuppgifter från vårt register. Du kan göra detta genom att kontakta oss via e-post: niklas@actas.se eller med brev till vår adress på Furunäsvägen 105, 941 52 Piteå.

Vi respekterar din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning. Om du har några klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs.